English Italiano

 

UniCredit Bank

Veškeré informace o hypotékách UniCredit Bank jsou aktualizovány k 06/2013


UniCredit bank - Aktuality 2011 2010 2009

>> UniCredit bank - Nové úrokové sazby od 21.4.2011

>> UniCredit bank - Převratná hypotéka bez poplatku za zpracování - únor 2011

>> UniCredit bank - Nový poplatek za zpracování a úrokové sazby - únor 2011

>> UniCredit bank - Hypotéka: nove úrokové sazby - Leden 2011


Propočty našeho hypotečního poradce


UniCredit bank newUniCredit Bank - Základní informace

UniCredit Bank je silná a výkonná evropská banka s dominantním postavením ve střední a východní Evropě. Díky tomu usnadňuje klientům mezinárodní obchod a kontakty s jejich partnery. Stále ji motivuje vysoká kvalita služeb ve všem, s čím zde klienti přichází do kontaktu, a garantuje jim vysoký standard služeb v rámci celé UniCredit Bank.

Nabízí komplexní, spolehlivé a precizní produkty a služby, které v dané oblasti patří vždy mezi nejlepší. Mají osobní bankéře, kteří jsou proaktivní, samostatní a mají dostatek kompetencí. Ke každému klientovi přistupují individuálně a připravují pro něj jen opravdu smysluplná, užitečná a efektivní řešení a nabídky. Vztah banky je založený na vzájemné důvěře a diskrétnosti.

UniCredit Bank Czech Republic a.s. zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu 2007. Vznikla integrací dvou dosud samostatně působících úspěšných bankovních domů HVB Bank a Živnostenské banky.

UniCredit Bank Czech Republic a.s. je silnou a rychle se rozvíjející bankou, která nabízí širokou škálu kvalitních produktů pro firemní zákazníky i privátní klientelu. Je jednou z nejsilnějších bank na trhu v oblasti projektového, strukturovaného a syndikovaného financování Corporate Finance. Mimořádně silnou pozici si banka rovněž vybudovala v oblasti akvizičního financování a také se řadí na první příčku ve financování komerčních nemovitostí. Zákazníci UniCredit Bank mají, mimo jiné, možnost využívat nabídku služeb pro financování projektů ze strukturálních fondů EU nabízených prostřednictvím Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank.

V oblasti služeb pro privátní klientelu je UniCredit Bank významným hráčem na trhu privátního bankovnictví, cenných papírů, kreditních karet a hypoték a velmi dobře si vede také v oblasti služeb pro zákazníky působících v oborech svobodných povolání (lékaři, soudci, advokáti, notáři apod.) Klientům těchto profesí se věnuje Kompetenční centrum pro svobodná povolání.

zdroj: UniCredit Bank, a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

UniCredit bank new zpět nahoru


Unicredit bank - Hypotéka Individual

Nový obrázek

standardní varianta hypotéky účelové rezidenční (při výstavbě nemovitosti je možné 20% z výše úvěru, max. však 500.000,- Kč čerpat neúčelově)

Výše úvěru

 • Minimální výše úvěru: 200 000 Kč
 • Maximální výše úvěru: není omezena, závisí na LTV a finanční situaci klienta

Účel úvěru

Úvěr k financování nemovitostí na území ČR sloužících k bydlení některého spolužadatele nebo osoby blízké, včetně věcí tvořící jednotní funkční celek objektu bydlení – vedlejší stavby, venkovní úpravy (max. 4 bytové jednotky)

Zajištění úvěru

 • zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné (na území ČR)
 • Výše úvěru vzhledem k zajištění: až 100%
 • Povinné pojištění zastavené nemovitosti: ano

Doba splatnosti úvěru

 • 1 rok až 30 let

Splácení úvěru

 • pravidelná měsíční anuitní splátka

Způsob čerpání úvěru

 • jednorázové
 • postupné až 24 měsíců

Kdo může žádat

 • tuzemci – fyzické osoby (občan ČR i cizinec) s trvalým pobytem na území ČR;
 • cizozemci s českým státním občanstvím;
 • cizozemci s potvrzením o přechodném pobytu občana Evropské unie;
 • cizozemci – občané Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska s povolením k pobytu délce alespoň 90 dnů

Úrokové sazby (platné od 1.6.2013)

 • LTV do 85%

Měsíc/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let
2,99% 2,74% 2,99% 4,00%

 • LTV 85% - 100%

Měsíc/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let
4,29% 4,14% 4,49% 5,30%

 • LTV do 80% - Nestandardní klient

Měsíc/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let
3,37% 3,12% 3,37% 4,38%

zdroj: Unicredt Bank, a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

UniCredit bank new zpět nahoru


Unicredit bank - Hypotéka Plus

Jak se liší Hypoteční úvěr Plus od Hypotečního úvěru Individual?
U hypotéky Plus klient nehradí poplatek za poskytnutí úvěru ani poplatek za správu a vedení úvěru.
Tento typ úvěru může být poskytnut v případě, kdy si Klient zvolí fixní období delší nebo rovno 3 let a zároveň se smluvně zaváže, že nesplatí úvěr předčasně ve lhůtě kratší než 3 roky ode dne uzavření smlouvy o úvěru.
Pokud k předčasnému splacení úvěru v uvedené lhůtě dojde, zavazuje se Klient uhradit na výzvu Banky poplatek za poskytnutí úvěru, jakož i poplatek za správu úvěru za dobu ode dne uzavření smlouvy o úvěru do dne splacení úvěru, a to ve výši stanovené Sazebníkem Banky platným k datu uzavření smlouvy.
Úroková sazba je vyšší než u standardní rezidenční hypotéky.

Další parametry hypotéky Plus:

 • Možnost předčasného splácení sankce: ne
 • Kolik Vám banka půjčí: 100%
 • Délka fixace úrokové sazby: 3, 5 a 10 let
 • Maximální odba splatnosti: 30 let
 • Splácení: pravidelná měsíční anuitní splátka
 • Účel úvěru: financování a refinancování bydlení
 • Minimální částka: 200 000 Kč
 • Zajištění úvěru: zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné (na území ČR)
 • Povinné pojištění zastavené nemovitosti: ano
 • Způsob čerpání úvěru: jednorázové nebo postupné až 24 měsíců

Úrokové sazby (paltné od 1.6.2013)

 • LTV  do 85%

Měsíc/Fixace  1 rok  3 roky  5 let 10 let 
/ 2,74% 2,99% 4,00%

 • LTV 85% - 100%

Měsíc/Fixace  1 rok  3 roky  5 let 10 let 
/  4,14% 4,49%  5,30% 

 • LTV do 80% - Nestandardní klient

Měsíc/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let
/ 3,12% 3,37% 4,38%

zdroj: Unicredit Bank, a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

UniCredit bank new zpět nahoru


UniCredit bank - Hypotéka Flexi

Hypotéka s možností předčasné splátky v průběhu fixního období bez poplatku   (vyšší úroková sazba 
U tohoto úvěru je klient oprávněn kdykoliv předčasně splatit úvěr nebo jeho část, aniž by Banka požadovala za mimořádnou splátku úhradu kompenzačního poplatku za předčasnou splátku úvěru dle Sazebníku, a to za předpokladu, že:

 • předčasná splátka bude provedena k termínu pravidelné měsíční splátky podle Smlouvy
 • předčasná splátka bude provedena max. 4x v jednom kalendářním roce
 • nejméně 21 kalendářních dní před požadovaným datem provedení předčasné splátky předloží klient Bance žádost o provedení předčasné splátky opatřenou jeho podpisem, resp. podpisy všech dlužníků, a obsahující datum předčasné splátky a její výši. V případě částečné mimořádné splátky klient v žádosti uvede, zda požaduje zkrátit dobu splatnosti nebo snížení anuitní splátky při zachování doby splatnosti. V případě neuvedení požadavku tímto způsobem, banka sníží výši pravidelných měsíčních anuitních splátek při zachování jejich původního počtu. Poplatek za změnu smluvních podmínek se nevybírá

Další parametry hypotéky Flexi:

 • Možnost předčasného splácení sankce: ano
 • Kolik Vám banka půjčí: 100%
 • Délka fixace úrokové sazby: 1, 3, 5 a 10 let
 • Maximální odba splatnosti: 30 let
 • Splácení: pravidelná měsíční anuitní splátka
 • Účel úvěru: financování a refinancování bydlení
 • Minimální částka: 200 000 Kč
 • Zajištění úvěru: zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné (na území ČR)
 • Povinné pojištění zastavené nemovitosti: ano
 • Způsob čerpání úvěru: jednorázové nebo postupné až 24 měsíců

Úrokové sazby (platné od 1.6.2013)

 • LTV  do 85%

Měsíc/Fixace  1 rok  3 roky  5 let 10 let 
3,26% 3,01% 3,26% 4,27%

 • LTV 85% - 100%

Měsíc/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let
4,56% 4,41% 4,76% 5,57%

 • LTV do 80% - Nestandardní klient

Měsíc/Fixace  1 rok  3 roky  5 let 10 let 
3,64% 3,39% 3,64% 4,65%

zdroj: Unicredt Bank, a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

UniCredit bank new zpět nahoru


UniCredit bank - Převratná hypotéka

Hypotéka s variabilní úrokovou sazbou

Podmínky odlišné od hypoték s fixní sazbou:
 • LTV je max 90%
 • Při propočtu bonity je nutné počítat se splátkou platnou pro jednoletý fix ( se slevou za mobilitu účtu, Kreditní kartu a Pojištění Cardif) Variabilní sazba se skládá z BMR (Base Mortgage Rate) + přirážka, jejíž výše je sjednaná v úvěrové smlouvě do konce splatnosti úvěru.
 • Hodnota BMR je vázána na 1M PRIBOR, změna splátky resp. BMR se klientovi mění pouze v případě změny BMR o ± 0,10%
 • Změna úrokové sazby a splátky bude oznámena klientovi pomocí informačního dopisu nejpozději týden před další splátkou
 • Anuitní splátka se změní vždy při změně výše úrokové sazby, tj. pokud tržní sazba (PRIBOR/EURIBOR) překročí hranice definovaného koridoru. Klient bude na změnu výše anuity písemně upozorněn.
 • Klient je oprávněn zaplatit mimořádnou splátku, a to maximálně čtyřikrát v jednom kalendářním roce. S mimořádnou splátkou je Klient povinen uhradit též poplatek ve výši 1% z výše mimořádné splátky.
 • Klient je oprávněn kdykoli v průběhu trvání úvěru požádat o změnu úrokové sazby na sazbu fixní s tím, že tato změna je možná pouze s účinností od 25. dne v kalendářním měsíci.
 • Změna fixní úrokové sazby na variabilní úrokovou sazbu je možná pouze ke dni refixu. K jinému termínu změnu povolit NELZE!
 • Nedočerpání úvěru  - zdarma

Úrokové sazby (platné od 1.6.2013)

 • LTV  do 85%

Produkt Individual Plus
2,20% 2,20%

 • LTV 85% - 100%

Produkt Individual Plus
4,20% 4,20%

 • LTV do 80% - Nestandardní klient

Produkt  Individual Plus
2,58% 2,58%

zdroj: Unicredit Bank, a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

UniCredit bank new zpět nahoru


UniCredit bank - Refinancování Hypotečního úvěru

Splacením dříve poskytnutého úvěru nebo půjčky, které byly použity na investice do nemovitostí, obecně
rozumíme splacení existujícího úvěru nebo půjčky novým úvěrem stejného žadatele o úvěr.
Jako účelový úvěr je akceptovatelné refinancování účelového bankovního úvěru na bydlení (hypoteční
úvěr, úvěr ze stavebního spoření), leasingu na nemovitost určenou k bydlení i nebankovního úvěru či
půjčky.
Refinancovat lze v případě, že alespoň jeden ze žadatelů o hypoteční úvěr je dlužníkem
z refinancovaného úvěru/půjčky.

Produkty skupiny rezidenčních hypoték, kterými lze stávající hypotéku splatit :

 • INDIVIDUAL
 • PLUS
 • FLEXI

Fixní období úrokové sazby: miimálně. 3 roky
Specifická podmínka čerpání úvěru: Předložení Příslibu výmazu zástavního práva banky, která poskytla refinancovaný hypoteční úvěr,  Vyčíslení aktuálního zůstatku závazku (nebylo-li předloženo jako příloha Žádosti o úvěr)

zdroj: Unicredit Bank, a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

UniCredit bank new zpět nahoru


UniCredit bank - Americká hypotéka

unicredit - Americka hypoteka

Neúčelový hypoteční úvěr, při jehož poskytnutí banka zpravidla nepožaduje prokázání účelu poskytnutých finančních prostředků (kromě refinancování jiných úvěrů či půjček). Prostředky jsou poukázány přímo ve prospěch BU klienta, popřípadě ve prospěch původního věřitele (v případě refinancování – poté se do výdajů nepočítají stávající splátky těchto úvěrů a půjček).
U neúčelových úvěrů do 1 880 000,- Kč má klient možnost bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Tato lhůta je zachována i v případě, kdy dojde k odeslání / předání odstoupení nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupení předá klient v písemné formě, např. ve formě dopisu. Odstoupení je možné provést bez ohledu na to, zda úvěr byl nebo ještě nebyl čerpán. Banka vrací klientovi veškeré již zaplacené poplatky s výjimkou poplatku za zpracování úvěru.
U neúčelových úvěrů do 1 880 000,- Kč je klient povinen nejpozději při podpisu úvěru podepsat tzv. Předsmluvní informaci.

Další parametry úvěru:

 • Minimální částka 200 000 Kč
 • Maximální částka 10 000 000 Kč
 • Zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné (na území ČR)
 • Výše úvěru :  při LTV do 70% - 1 až 15 let splatnosti
  při LTV do 60% - 1 až 20 let splatnosti
 • Povinné pojištění zastavené nemovitosti: ano
 • Způsob splácení úvěru: pravidelná měsíční anuitní splátka
 • Způsob čerpání úvěru jednorázové až 6 měsíců od podpisu úvěrové dokumentace
 • Fixace úrokové sazby až na 20 let

Úrokové sazby (platné od 1.6.2013)

 • LTV  do 60%

Měsíc/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let FLOAT
5,25% 5,00% 5,25% 6,26% 4,76%

 • LTV do 70%

Měsíc/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let FLOAT
5,69% 5,449% 5,69% 6,70% 5,00%

zdroj: Unicredit Bank, a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

UniCredit bank new zpět nahoru


UniCredit bank - Aktuality 2011

Nové úrokové sazby platné od 21.4.2011

UniCredit Bank vyhlásila mimořádně v polovině měsíce nové úrokové sazby:

 • Hypotéka s LTV do 85%
Hypotéka/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let FLOAT
INDIVIDUAL 3,79% 4,09% 4,39% 5,39% 2,50%
PLUS / 4,39% 4,69% 5,69% 2,80%
FLEXI 4,09% 4,39% 4,69% 5,69% /
 • Hypotéka s LTV 85% - 90%
Hypotéka/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let FLOAT
INDIVIDUAL 4,79% 5,09% 5,39% 6,39% 3,53%
PLUS / 5,39% 5,69% 6,69% 3,83%
FLEXI 5,09% 5,39% 5,69% 6,69% /
 • Hypotéka s LTV 90% - 100%
Hypotéka/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let FLOAT
INDIVIDUAL 5,79% 6,09% 6,39% 7,39% /
PLUS / 6,39% 6,69% 7,69% /
FLEXI 6,09% 6,39% 6,69% 7,69% /
 • Hypotéka s TV do 80% (pro nestandardní klienty)
Hypotéka/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let FLOAT
INDIVIDUAL 4,17% 4,47% 4,77% 5,77% 2,88%
PLUS  / 4,77% 5,07% 6,07% 3,18%
FLEXI 4,47% 4,77% 5,07% 6,07% /
 • Americká hypotéka
Hypotéka/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let FLOAT
do 60% LTV 6,05% 6,35% 6,65% 7,65% 5,06%
do 70% LTV 6,49% 6,79% 7,09% 8,09% 5,30%

zdroj: Unicredit Bank, a.s.

UniCredit bank new zpět nahoru

PŘEVRATNÁ HYPOTÉKA BEZ POPLATKU ZA ZPRACOVÁNÍ

 • Akce platí pro všechny NOVÉ žádosti o Převratnou hypotéku (účelový rezidenční/nerezidenční a neúčelový hypoteční úvěr)
 • Je nutno provést „Rezervaci úrokové sazby“ od 14.2. do 18.3.2011

Jak získáte „Rezervaci úrokové sazby“??

 • Sdělíte svému bankéři základní informace o úvěru –> obdržíte od něj dokument s názvem „Rezervace úrokové sazby“.
 • Rezervace platí 14 dní.
 • Po doložení všech dokumentů drží sazbu dalších 30 dní.
 • Převratná hypotéka lze kombinovat se všemi produkty mimo FLEXI!

U FIXACE STÁLE PLATÍ POPLATEK ZA POSKYTNUTÍ ÚVĚRU 2 500,-

zdroj: Unicredit Bank, a.s.

UniCredit bank new zpět nahoru

Nový poplatek za zpracování a úrokové sazby - únor 2011

UniCredit si pro Vás tento měsíc připravila akci : Jednotný poplatek za poskytnutí hypotéky ve výši 2 500 Kč. Akce platí pro všechny typy hypotečních úvěrů – Individual, Flexi, Americká hypotéka, Nerezidenční hypotéka a dokonce i pro refinancování hypotéky.
Akce je platná od 1.2.2011 do odvolání.
Dále UniCredit Bank vyhlásila pro měsíc ÚNOR nové úrokové sazby :

 • LTV do 85%

TYP HYPO/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let
INDIVIDUAL   3,69%  4,19% 4,39%  4,89% 
PLUS  /  4,49%  4,69% 5,19% 

 • LTV 85% - 90%

TYP HYPO/Fixace  1 rok  3 roky  5 let 10 let 
INDIVIDUAL   4,69%  5,19% 5,39%  5,89% 
PLUS  /  5,49%  5,69% 6,19% 

 • LTV 90% - 100%

TYP HYPO/Fixace  1 rok  3 roky  5 let 10 let 
INDIVIDUAL   5,69%  6,19% 6,39%  6,89% 
PLUS  /  6,49%  6,69% 7,19% 

 • LTV do 80%

TYP HYPO/Fixace  1 rok  3 roky  5 let 10 let 
INDIVIDUAL  4,07%  4,57% 4,77%  5,27% 
PLUS /  4,87% 5,07% 5,57%

zdroj: Unicredit Bank, a.s.

UniCredit bank new zpět nahoru

UniCredit bank - Hypotéka: nove úrokové sazby - Leden 2011

 • LTV do 85%
TYP HYPO/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let
INDIVIDUAL * 3,60% 3,90% 4,20% 4,70%
PLUS ** / 4,20% 4,50% 5,00%
 • LTV 85% - 90%
TYP HYPO/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let
INDIVIDUAL * 4,60% 4,90% 5,20% 5,70%
PLUS ** / 5,20% 5,50% 6,00%
 • LTV 90% - 100%
TYP HYPO/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let
INDIVIDUAL * 5,60% 5,90% 6,20% 6,70%
PLUS ** / 6,20% 6,50% 7,00%
 • LTV do 80%
TYP HYPO/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let
INDIVIDUAL * 3,98% 4,28% 4,58% 5,08%
PLUS ** / 4,58% 4,88% 5,38%

zdroj: Unicredit Bank, a.s.

UniCredit bank new zpět nahoru


UniCredit bank - Aktuality 2010


Propočty našeho hypotečního poradce

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

UniCredit bank new zpět nahoru