English Italiano

 

Komerční banka

Veškeré informace o hypotékách Komerční banky jsou aktualizovány k 10/2012


Komerční banka - Aktuality 2011 - 2010 - 2009

>> Komerční banka - Akční nabídka na zpracování úvěru GARANT - Listopad 2011

>> Komerční banka - Podzimní kampaň Komerční banky - Hypoteční úvěr bez poplatku - Listopad 2011

>> Komerční banka - Podzimní kampaň Komerční banky - Září 2011

>> Komerční banka - Akční nabídka na květen a nové úrokové sazby

>> Americká hypotéka Komerční banky - Úvěr Garant s novou max. výší - Březen 2011

>> Komerční banka - Novinky a připomenutí změn - Únor 2011

>> Komerční banka - Zpracování hypotéky ZDARMA - Únor 2011

>> Americká hypotéka komerční banky - Úvěr Garant - Leden 2011

>> Komerční banka - Úrokové sazby hypoték - Leden 2011


Propočty našeho hypotečního poradce


Komerční banka new
Komerční banka - Základní informace

Komerční banka, a.s. je mateřská společnost Skupiny KB, která je tvořena osmi společnostmi. KB je také součástí mezinárodní skupiny Société Générale, a to již od roku 2001. Komerční banka patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví.

Služby samostatné Komerční banky vyuužívalo v roce 2007 téměř 1,58 milionu zákazníků prostřednictvím tefonního, internetového a mobilního bankovnictví a také 368 a 661 bankomatů po celé České republice. V rámci pobočkové sítě banka vybudovala 35 specializovaných business centrer pro střední podniky a municipality a 4 centra pro velké podniky.

Komerční banka se zaměřuje na neustálý rozvoj svých obchodních aktivit. Spolupráce s ostatními společnostmi ze skupiny KB, společnostmi ze skupiny SG a s jinými nezávislými partnery umožňuje Komerční bance poskytovat vysoce sofistikované produkty a potřebnou flexibilitu v neustále se měnícím prostředí. Konkurenceschopnosti portfolia produktů je dosaženo díky výbornému know-how a zkušenostem zaměstnanců skupiny.

Po závazku garantované úrovně služeb, který Komerční banka přijala jako první na českém trhu, se banka přihlásila rovněž ke Kodexu vztahů mezi bankami a klienty, vypracovanému v rámci České bankovní asociace. Úsilí o neustálé zlepšování služeb bylo v roce 2007 odměněno několika oceněními, mezi které patřilo získání titulu v prestitžní soutěži MasterCard Banka roku 2007. Firemní banka roku 2007 pro Komeřční banku a dále pak titulu Stavební spořitelna roku 2007 pro Modrou pyramidu stavební spořitelnu.

zdroj: Komerční banka, a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

Komerční banka newzpět nahoru


Komerční banka - Hypotéka Klasik a Plus

komercni banka

Výše hypotečního úvěru
 • minimální výše úvěru 200 000 Kč
 • maximální výše je limitována: 85% ceny obvyklé (zástavní hodnoty je-li stanovena) zastavených nemovitostí u Hypotéky Klasik a 100%/120% ceny obvyklé (zástavní hodnoty je-li stanovena) zastavených nemovitostí u Hypotéky Plus
 • splatnost úvěru: 5 - 30 let


Čerpání

 • jednorázově nebo postupně
 • zahájení do 6 měsíců od data podpisu smlouvy
 • ukončení čerpání max. do 24 měsíců od data podpisu smlouvy


Splácení

 • anuitní - pravidelné měsíční splátky
 • jednorázové, postupné v případě splácení úvěru z kapitálového životního pojištění nebo stavebního spoření u Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s.


Úroková sazba

 • pevná po dobu platnosti úrokových podmínek, tj. 1-10 let nebo 15 let


Zajištění

 • vždy zástavním právem k nemovitosti


Kdo může žádat

 • občan České republiky za podmínky, že je starší 18-ti let a způsobilý k právním úkonům
 • občan  členského státu EU, pokud má průkaz o povolení k pobytu v České republice
 • ostatním cizincům, pokud mají povolen trvalý pobyt na území ČR


Prokázání příjmu

Klient s příjmy ze závislé činnosti

 • potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu

Klient s příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti

 • daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období
 • doklad o zaplacené daně
 • doklady prokazující opravnění podnikat


Úrokové sazby (platné od 24.9.2011)

Typ hypotéky / Fixace 3 měsíce 1 3 5 10 15
KLASIK 3,99% 4,79% 3,99% 4,09% 4,79% 4,89%
PLUS 4,19% 4,99% 4,19% 4,29% 4,99% 5,09%

Nabídkovou úrokovou sazbu je možné dále snižovat na základě splnění níže uvedených parametrů:

» snížení úrokové sazby na základě objemu úvěru (platí pro HU Klasik i HU Plus):

 • 0 - 999 999 Kč - žádné snížení sazby
 • 1 mil. - 1 999 999 Kč - 0,05%
 • 2 mil. - 2 999 999 Kč - 0,1%
 • 3 mil. - 3 999 999 Kč - 0,2%
 • 4 mil. a více - 0,3%

» snížení úrokové sazby v případě, že se jedná o klienta KB)* - 0,1%
» snížení úrokové sazby v případě, že se jedná o HU Klasik do 70% LTV - 0,1%
» snížení úrokové sazby v případě, že se jedná o HU Plus do 95% LTV a a současně klient investuje minimálně 15% vlastních prostředků - 0,4%

Nabídkovou úrokovou sazbu je nutné navýšit v případě, že klient nesplní podmínku:

 • domicilace)** + 0,3%
 • životní pojištění + 0,1%

)* Klientem KB rozumíme klienta, který má min. 6 měsíců aktivní účet v KB nebo jiný libovolný produkt ostatních členů skupiny KB (např. stavební spoření MPSS, penzijní připojištění KP) bez omezení doby od poskytnutí

)** Klient je povinen připsat měsíčně na svůj účet v KB takovou částku, aby zaplatil splátky všech úvěrů a půjček v KB, min. však 10 000 Kč a dále bude povinen provést alespoň 3 odchozí transkace

zdroj: Komerční banka,a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

Komerční banka newzpět nahoru


Komerční banka - Flexibilní hypotéka

Flexibilní hypotéka je produkt, který umožní klientům pružně reagovat na změny jejich finanční situace v průběhu splácení úvěru. Flexibilní hypotéku lze poskytnout do 100% ceny obvyklé nemovitosti (v případě odkladu splátek na počátku do 85% ceny obvyklé) a umožňuje využít všechny další výhody a podmínky, které nabízejí ostatní hypoteční produkty Komerční banky, a.s.

Flexibilní hypotéka umožňuje

 • odklad splátek na začátku až o 12 měsíců
 • odklad splátek v průběhu HÚ (1 – 3 po sobě jdoucí měsíční splátky, po zaplacení min. 12 po sobě jdoucích splátek – úrokových i anuitních), o každé další odložení splátek je možné požádat po 12 měsících od počátku předchozí změny
 • snížení splátky po zaplacení min. 12 po sobě jdoucích splátek (anuitních i úrokových), o každou další změnu výše splátky je možné požádat po 12 měsících od počátku předchozí změny
 • splacení části jistiny úvěru po zaplacení min. 12 po sobě jdoucích splátek (anuitních i úrokových) od podpisu úvěrové smlouvy, případně dodatku k úvěrové smlouvě

Úroková sazba

 • pevná po dobu platnosti úrokových podmínek, tj. 1-10 let nebo 15 let

zdroj: Komerční banka,a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

Komerční banka newzpět nahoru


Komerční banka - Hypotéka 2 v 1

Hypotéka 2 v 1 je hypoteční úvěr, který lze použít nejen na investice do nemovitosti, tzv. „účelová část“, ale současně i na financování, jehož účel banka nesleduje, tj. „neúčelovou část“, ale mělo by být spojeno s nemovitostí, např. profinancování vnitřního vybavení nemovitosti, jako je nábytek, osvětlení apod.
Účelem Hypotéky 2 v 1 může být pouze financování investic do nemovitostí pro vlastní bytové potřeby (vč. rekreačních).

Minimální výše úvěru: 250 000,- Kč, z toho:

 • účelová část - min. 200 000,- Kč
 • neúčelová část - min. 50 000,- Kč.


Maximální výše
je limitována:

 • 85% ceny obvyklé (zástavní hodnoty je-li stanovena) zastavených nemovitostí u hypotečního úvěru Klasik nebo
 • 100%/120% ceny obvyklé (zástavní hodnoty je-li stanovena) zastavených nemovitostí u hypotečního úvěru Plus


z toho neúčelová část může činit maximálně:

 • 20% z celkové výše úvěrů (součtu účelové a neúčelové části)
 • max. 400 000,- Kč
 • celkovými investičními náklady zahrnujícími jak rozpočtové náklady stavby (event. kupní cenu nemovitosti), tak i další dodatečné náklady související s celkovou investicí

Úrokové sazby (platné od 24.9.2011)

Typ hypotéky / Fixace 3 měsíce 1 3 5 10 15
KLASIK 3,99% 4,79% 3,99% 4,09% 4,79% 4,89%
PLUS 4,19% 4,99% 4,19% 4,29% 4,99% 5,09%

Nabídkovou úrokovou sazbu je možné dále snižovat na základě splnění níže uvedených parametrů:

» snížení úrokové sazby na základě objemu úvěru (platí pro HU Klasik i HU Plus):

 • 0 - 999 999 Kč - žádné snížení sazby
 • 1 mil. - 1 999 999 Kč - 0,05%
 • 2 mil. - 2 999 999 Kč - 0,1%
 • 3 mil. - 3 999 999 Kč - 0,2%
 • 4 mil. a více - 0,3%

» snížení úrokové sazby v případě, že se jedná o klienta KB)* - 0,1%
» snížení úrokové sazby v případě, že se jedná o HU Klasik do 70% LTV - 0,1%
» snížení úrokové sazby v případě, že se jedná o HU Plus do 95% LTV a a současně klient investuje minimálně 15% vlastních prostředků - 0,4%

Nabídkovou úrokovou sazbu je nutné navýšit v případě, že klient nesplní podmínku:

 • domicilace)** + 0,3%
 • životní pojištění + 0,1%

)* Klientem KB rozumíme klienta, který má min. 6 měsíců aktivní účet v KB nebo jiný libovolný produkt ostatních členů skupiny KB (např. stavební spoření MPSS, penzijní připojištění KP) bez omezení doby od poskytnutí

)** Klient je povinen připsat měsíčně na svůj účet v KB takovou částku, aby zaplatil splátky všech úvěrů a půjček v KB, min. však 10 000 Kč a dále bude povinen provést alespoň 3 odchozí transkace

zdroj: Komerční banka,a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

Komerční banka newzpět nahoru


Komerční banka - Hypotéka Dopředu Dozadu

Hypotéku Dopředu lze využít například v situacích, kdy klient nemá dosud vybranou nemovitost, kterou bude požadovat profinancovat hypotečním úvěrem.

Banka klientovi garantuje na dobu 6 měsíců:

 • výši poskytnutého úvěru
 • výši a dobu fixace úrokové sazby


Hypotéka Dopředu
tedy poskytuje tedy klientovi 6-ti měsíční lhůtu k nalezení vhodné nemovitosti k profinancování.
Základním principem je uzavření Příslibu úvěru na základě klientem sdělených informací, které klient stvrzuje svým podpisem v „Žádosti o poskytnutí úvěru“. Znamená to tedy, že klient k datu podpisu Příslibu úvěru neprokazuje své příjmy a výdaje žádným písemným dokumentem.

Podmínkou poskytnutí HÚ Dopředu je:

 • neexistence negativního záznamu v interním registru dlužníků RRS a současně
 • žádný poskytnutý obchod klienta nesmí být aktuálně po splatnosti.


V okamžiku nalezení vhodné nemovitosti lze na základě Příslibu úvěru poskytnout Hypoteční úvěr, a to za předpokladu, že jsou splněny sjednané podmínky, tj. především dodržení závazných parametrů výše příjmu a hodnota zajištění.

Minimální výše úvěru: 200 000,- Kč.
Maximální výše je limitována:

 • pro úvěr Klasik: 85% ceny obvyklé (předpokládané) zastavených nemovitostí, max. 8 000 000,- Kč
 • pro úvěr Plus: 100% ceny obvyklé (předpokládané) zastavených nemovitostí, max. 4 000 000,- Kč


Platnost Příslibu úvěru je možno prodloužit formou Dodatku k Příslibu úvěru o 3 měsíce.

Závazné parametry hypotečního úvěru
Při poskytování navazujícího Hypotečního úvěru nelze změnit/upravit níže uvedené parametry:

 • maximální výše úvěru – nesmí být vyšší než výše sjednaná v Příslibu úvěru, může však být nižší
 • úroková sazba – výše i doba fixace musí být zachována dle podmínek Příslibu úvěru
 • typ hypotečního úvěru (Klasik/Plus)

zdroj: Komerční banka,a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

Komerční banka newzpět nahoru


Komerční banka - Předhypoteční úvěr

Předhypoteční úvěr je typ spotřebitelského úvěru, který je určen pro financování investic do nemovitostí. Je poskytován v kombinaci s následným hypotečním úvěrem. Umožňuje realizovat investiční záměr klientům, kteří na přechodnou dobu nemají k dispozici nemovitost vhodnou k zajištění hypotečního úvěru a mají zájem o poskytnutí hypotečního úvěru.

Nejčastější případy využití

 • financování výstavby nemovitosti v počáteční fázi dodavatelským způsobem
 • výstavba/rekonstrukce svépomocí (tj. proplácení zálohových faktur)
 • financování privatizace bytového fondu - koupě nemovitosti ve vlastnictví obce nebo města (nelze využít variantu zástavce = prodávající, neboť na základě zákona o obcích nelze zapsat zástavní právo)
 • výstavba na pozemku ve vlastnictví obce nebo města
 • koupě nemovitosti, vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků v případě, že klient nevlastní jinou nemovitost vhodnou k zajištění, prodávající není ochoten převést vlastnické právo k prodávané nemovitosti před úhradou kupní ceny a zároveň není ochoten zapsat zástavní právo k převáděné nemovitost


Minimální výše úvěru
:  100.000,- Kč
Maximální výše je limitována: 100% výší hypotečního úvěru, který bude použit ke splacení předhypotečního úvěru a schopností klienta splácet úroky z poskytnutého předhypotečního úvěru a následně splácet jistinu a úroky z poskytnutého hypotečního úvěru.ˇ

Úrokové sazby (platné od 24.9.2011)

Doba platnosti úvěr. smlouvy 1 rok 2 roky
Sazba od 4,62% 4,81%

zdroj: Komerční banka,a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

Komerční banka newzpět nahoru


Komerční banka - Refinancování

Hypoteční úvěr umožňuje klientům za zvýhodněných podmínek refinancovat (konsolidovat) hypotéku z jiného peněžního ústavu.

Při refinancování (konsolidaci) hypotečního úvěru poskytnutého jinou bankou musí být splněny standardní podmínky platné pro konsolidaci a dále pak

 • účelem hypotečního / překlenovacího hypotečního úvěru (dále jen úvěru) je investice do vlastního bydlení nebo do objektu určeného k vlastní rekreaci
 • konsolidovaný HÚ bude hned na počátku HÚ Klasik/Plus nebo překlenovací HÚ v kombinaci s kapitálovým životním pojištěním Klasik/Plus. Bude možné zvolit i variantu Flexibilní hypotéky
 • Zvýhodněný hypoteční úvěr nelze poskytnout v kombinaci s předhypotečním úvěrem
 • Úvěry ze stavebního spoření, a to překlenovací i přidělené, lze refinancovat pouze na základě doložených
  příjmů


Minimální výše úvěru:
200 000 Kč
Maximální výše úvěru : omezena LTV
Splatnost úvěru: 5 - 30 let

Čerpání

 • jednorázově nebo postupně,
 • zahájení do 6 měsíců od data podpisu smlouvy,
 • ukončení čerpání max. do 24 měsíců od data podpisu smlouvy


Splácení

 • anuitní
 • jednorázové/postupné v případě splácení úvěru z kapitálového životního pojištění nebo stavebního spoření u Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s.


Úroková sazba

 • pevná po dobu platnosti úrokových podmínek, tj. 1 - 10 let nebo 15 let
 • Životní pojištění: je-li sjednáno u Komerční pojišťovny, a. s., má pozitivní vliv na výši úrokové sazby


Zajištění

 • vždy zástavním právem k nemovitosti

Výhody úvěru na refinancování

 • klient nehradí poplatky spojené s refinancováním (konsolidací) původního hypotečního úvěru
 • získá výhodnou nabídku úrokové sazby
 • má možnost poskytnutí vyšší nové hypotéky (zhodnocení nemovitosti může znamenat vyšší ocenění)
 • nemusí dokládat své příjmy, jestliže
  - nová splátka bude stejná nebo nižší než u stávajícího úvěru
  - smlouva k úvěru byla uzavřena min. před 34 měsíci
  - refinancovaný úvěr je anuitně splácen min. 12 měsíců (dle termínu v úvěrové smlouvě, příp. dle výpisů z úvěrového účtu)
  - klient nesmí mít  žádný záznam v registrech
  - se jedná o hypotéku pouze s účelem refinancování (není možné kombinovat  např. s rekonstrukcí)
 • Klient předkládá pouze Čestné prohlášení o výši příjmu ze závislé nebo podnikatelské činnosti.

zdroj: Komerční banka, a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

Komerční banka newzpět nahoru


Komerční banka - Úvěr Garant (Americká hypotéka)

Nový obrázek


Prostřednictvím úvěru Garant jsou financovány větší investice (nábytek, kuchyně, nemovitost …) či jiné osobní potřeby klientů, bez uvedení účelu. Nově je možné Úvěr Garant použít i na konsolidaci nepodnikatelských úvěrových produktů u jiných peněžních ústavů či splátkových společností. Úvěry u KB je možné konsolidovat pouze u bonitních klientů ve zvláště odůvodnitelných případech.
Úvěr Garant je určen pro klienty, kteří mohou úvěr zajistit vhodnou nemovitostí.

Maximální výše úvěru

 • 70% ceny obvyklé zastavené/ných nemovitosti/í stanovené odhadcem KB, max. však  2 000 000 Kč,
  pro klienty s příjmem nad 70 tis. Kč měsíčně až do výše 10 000 000 Kč
 • schopností klienta splácet anuitu tj. jistinu a úroky.


Výhody úvěru Garant:

 • hotovostní úvěr, peníze jsou převedeny přímo na Váš účet
 • banka nezkoumá, na co peníze použijete (pokud se nejedná o konsolidaci)
 • možnost získat vyšší částku než při spotřebitelském úvěru
 • nižší úroky než u hotovostních spotřebitelských úvěrů
 • delší splatnost než u ostatních spotřebitelských úvěrů
 • úvěr lze kdykoli bez sankcí předčasně splatit, a to zcela nebo částečně


Podmínky pro konsolidaci
Pokud je produkt Úvěr Garant použit ke konsolidaci jiného, či jiných úvěrových produktů (u JPÚ, či KB), musí být splněna následující kritéria:

 • část Úvěru Garant, která je použita ke konsolidaci musí být maximálně 80% z celkové poskytnuté výše úvěru
 • část úvěru Garant, která není použita ke konsolidaci (nová angažovanost klienta) musí činit minimálně 20% z celkové poskytnuté výše úvěru

Doba splatnosti

 • max. 240 měsíců (20 let). Doba splatnosti se počítá od data podpisu smlouvy o úvěru do data splatnosti úvěru (jistiny).


  Úrokové sazby (platné od 24.9.2011)

  Fixace 1-20 let
  Úroková sazba 7,90%

  Úroková sazba platí, pokud se klient zaváže k domicilaci (Klient je povinen připsat měsíčně na svůj účet v KB takovou částku, aby zaplatil splátky všech úvěrů a půjček v KB, min. však 10 000 Kč a dále je povinen provést alespoň 3 odchozí transakce). Pokud se nezaváže, úroková sazba bude 8,9%.


   zdroj: Komerční banka,a.s.

   Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

   Komerční banka newzpět nahoru


   Komerční banka - Hypotéka bez doložení příjmů


   Výše hypotečního úvěru

   • do 5 000 000 Kč = max. 60% LTV
   • do 10 000 000 Kč = max. 50% LTV
   • minimální hodnota nemovitosti 1 000 000 Kč


   Čerpání

   • jednorázově nebo postupně
   • zahájení až po vyčerpání vlastních zdrojů min. ve výši 30% (s vyjímkou rekonstrukce do 50% ceny obvyklé stávající)
   • po povolení vkladu zástavního práva na katastr nemovitostí


   Účel úvěru

   • koupě, výstavba nebo rekonstrukce nemovitosti
   • financování vlastního bydlení nebo vlastní rekreace

   Splácení

   • anuitní - pravidelné měsíční splátky


   Zajištění

   • vždy zástavním právem k nemovitosti


   Kdo může žádat

   • občan České republiky za podmínky, že je starší 18-ti let a způsobilý k právním úkonům - vždy (spolu)majitel úvěrované nemovitosti
   • NELZE poskytnout cizincům a občanům ČR s příjmy ze zahraničí


  Úrokové sazby (platné od 24.9.2011)

  Typ hypotéky / Fixace 3 měsíce 1 3 5 10 15
  KLASIK 4,99% 5,79% 4,99% 5,09% 5,79% 5,89%
  PLUS 5,19% 5,99% 5,19% 5,29% 5,99% 6,09%

  Nabídkovou úrokovou sazbu je možné dále snižovat na základě splnění níže uvedených parametrů:

  » snížení úrokové sazby na základě objemu úvěru:

  • 0 - 999 999 Kč - žádné snížení sazby
  • 1 mil. - 1 999 999 Kč - 0,05%
  • 2 mil. - 2 999 999 Kč - 0,1%
  • 3 mil. - 3 999 999 Kč - 0,2%
  • 4 mil. a více - 0,3%

  » snížení úrokové sazby v případě, že se jedná o klienta KB)* - 0,1%

  Nabídkovou úrokovou sazbu je nutné navýšit v případě, že klient nesplní podmínku:

  • domicilace)** + 0,3%
  • životní pojištění + 0,1%

  )* Klientem KB rozumíme klienta, který má min. 6 měsíců aktivní účet v KB nebo jiný libovolný produkt ostatních členů skupiny KB (např. stavební spoření MPSS, penzijní připojištění KP) bez omezení doby od poskytnutí

  )** Klient je povinen připsat měsíčně na svůj účet v KB takovou částku, aby zaplatil splátky všech úvěrů a půjček v KB, min. však 10 000 Kč a dále bude povinen provést alespoň 3 odchozí transkace

   zdroj: Komerční banka,a.s.

   Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

   Komerční banka newzpět nahoru


   Komerční banka - Investiční hypotéka

   investice do nemovitosti sloužící k bydlení třetích osob

   Výše hypotečního úvěru

   • minimálně 200 000 Kč
   • maximálně 20 000 000 Kč, max. 85% LTV
   • v případě, že příjmy z pronájmu budou tvořit převažující část příjmů klienta - max. do 70% ceny obvyklé s max. splatností 15 let


   Podmínky

   • výše úvěru max. 85% ceny obvyklé nebo
   • prokázání vlastních prostředků minimálně ve výši 10%
   • celková plocha k bydlení musí převažovat


   Splatnost

   • max. 30 let


   Čerpání

   • jednorázové nebo postupné

   Splácení

   • anuitní - pravidelné měsíční splátky


   Zajištění

   • vždy zástavním právem k nemovitost

  Úrokové sazby (platné od 24.9.2011)

  Typ hypotéky / Fixace 3 měsíce 1 3 5 10 15
  KLASIK 3,99% 4,79% 3,99% 4,09% 4,79% 4,89%
  PLUS 4,19% 4,99% 4,19% 4,29% 4,99% 5,09%
  Nabídkovou úrokovou sazbu je možné dále snižovat na základě splnění níže uvedených parametrů:

  » snížení úrokové sazby na základě objemu úvěru:

  • 0 - 999 999 Kč - žádné snížení sazby
  • 1 mil. - 1 999 999 Kč - 0,05%
  • 2 mil. - 2 999 999 Kč - 0,1%
  • 3 mil. - 3 999 999 Kč - 0,2%
  • 4 mil. a více - 0,3%

  » snížení úrokové sazby v případě, že se jedná o klienta KB)* - 0,1%

  Nabídkovou úrokovou sazbu je nutné navýšit v případě, že klient nesplní podmínku:

  • domicilace)** + 0,3%
  • životní pojištění + 0,1%

  )* Klientem KB rozumíme klienta, který má min. 6 měsíců aktivní účet v KB nebo jiný libovolný produkt ostatních členů skupiny KB (např. stavební spoření MPSS, penzijní připojištění KP) bez omezení doby od poskytnutí

  )** Klient je povinen připsat měsíčně na svůj účet v KB takovou částku, aby zaplatil splátky všech úvěrů a půjček v KB, min. však 10 000 Kč a dále bude povinen provést alespoň 3 odchozí transkace

   zdroj: Komerční banka,a.s.

   Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

   Komerční banka newzpět nahoru


   Komerční banka - Aktuality 2011

   Akční nabídka na zpracování úvěru GARANT - Listopad 2011

   rádi bychom Vás informovali, že Komerční banka připravila na konec roku akční nabídku na zpracování úvěru GARANT. Klientům, kteří´

   • podají žádost o úvěr Garant do 31.12.2011 (včetně)
   • a zároveň uzavřou úvěrovou smlouvu do 31.1.2012 (včetně)

   bude odpuštěno 50% poplatku za zpracování úvěru Garant (standardně 6 000 Kč)
    
   Úvěr Garant ("americká hypotéka") je standardně poskytován jako neúčelový, lze ho však použít i na konsolidaci závazků v jiných peněžních ústavech či splátkových společnostech. Splatnost úvěru Garant  je max. 20 let, maximální výše úvěru je 10 000 000 Kč a současně do 70% hodnoty zastavené nemovitosti.
    
   Aktuálně je úroková sazba platná na celou dobu splatnosti:
   7,9% p.a. - v případě, že se klient zaváže k domicilaci*
   8,9% p.a. - v případě, že se klient nezaváže k domicilaci*

   zdroj: Komerční banka, a.s.

   Komerční banka newzpět nahoru


   Podzimní kampaň - Hypoteční úvěr bez poplatku - Listopad 2011

   rádi bychom Vás informovali, že Komerční banka připravila na konec roku možnost poskytnutí hypotečního úvěru ZDARMA

   Poplatek za zpracování hypotečního úvěru bude odpuštěn klientům, kteří v období do 31.12.2011 podají žádost o hypoteční úvěr a zároveň:

   • do 31.1.2012 uzavřou smlouvu o hypotečním úvěru s fixací na 3 a více let
   • do data uzavření smlouvy o hypotečním úvěru uzavřou smlouvu o penzijním připojištění u PF KB,

   nebo převedou své penzijní připojištění z jiného PF do PF KB, nebo již mají uzavřeno penzijní připojištění u PF KB vždy s měsíčním příspěvkem klienta minimálně 300 Kč

   • do data uzavření smlouvy o hypotečním úvěru doloží zaplacení příspěvku

   V případě, že budete chtít uplatnit slevu z úrokové sazby 0,1% za "Klienta KB", musí být penzijní připojištění uzavřeno už  před schválením úvěru - týká se pouze neklientů KB

   zdroj: Komerční banka, a.s.

   Komerční banka newzpět nahoru


   Podzimní kampaň Komerční banky - Září 2011

   Akční nabídka od 29.8.2011

   • ZDARMA zpracování hypotečního úvěru

   Podmínky pro odpuštění poplatku:

   • fixace úrokové sazby 3  a více let
   • podání žádosti o úvěr od 29.8.2011 do 30.9.2011 (včetně)
   • a zároveň uzavření úvěrové smlouvy do 30.11.2011 (včetně)

   zdroj: Komerční banka, a.s.

   Komerční banka newzpět nahoru


   Akční nabídka na květen a nové úrokové sazby

   rádi bychom Vás informovali o další marketingové kampani, kterou pro své klienty připravila Komerční banka
    
   Akční nabídka: ZDARMA zpracování hypotečního úvěru 
    
   Podmínky pro odpuštění poplatku:

   • fixace úrokové sazby 5 a více let
   • podání žádosti o úvěr od 1.5.2011 do 31.5.2011 (včetně)
   • a zároveň uzavření úvěrové smlouvy do 30.6.2011 (včetně)


   Od pondělí 2.5.2011 dochází ke změně Nabídkové úrokové sazby pro hypoteční úvěry u 3letých (o 0,2%) a 4letých (o 0,1%) fixací.
    
   Díky této úpravě je možné při fixaci 3 roky (HÚ Klasik) získat úrokovou sazbu 3,99% p.a. 

   HÚ/Fixace 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 8 let 9 let 10 let 15 let
   KLASIK 4,45% 4,45% 3,99% 4,09% 4,19% 4,45% 4,55% 4,69% 4,75% 4,85% 5,05%
   PLUS 5,05% 5,05% 4,59% 4,69% 4,79% 5,05% 5,15% 5,25% 5,35% 5,45% 5,65%

   Nabídkovou úrokovou sazbu (viz tabulka níže) je možné dále snižovat na základě splnění níže uvedených parametrů:

   snížení úrokové sazby na základě objemu úvěru (platí pro HU Klasik i HU Plus):

   • 0 - 999 999 Kč - žádné snížení sazby
   • 1 mil. - 1 999 999 Kč     - 0,05%
   • 2 mil. - 2 999 999 Kč     - 0,1%
   • 3 mil. - 3 999 999 Kč     - 0,2%
   • 4 mil. a více                   - 0,3%

   snížení úrokové sazby v případě, že se jedná o klienta KB)*              - 0,1%

   snížení úrokové sazby v případě, že se jedná o HU Klasik do 70% LTV      - 0,1%

   snížení úrokové sazby v případě, že se jedná o HU Plus do 95% LTV
           a současně klient investuje minimálně 15% vlastnich prostředků   - 0,4%

   Nabídkovou úrokovou sazbu je nutné navýšit v případě, že klient nesplní podmínku:

   • domicilace)**                        + 0,3%
   • životního pojištění                + 0,1%

   )* Klientem KB rozumíme klienta, který má min. 6 měsíců aktivní účet v KB  nebo jiný libovolný produkt ostatních členů skupiny KB (např. stavební spoření MPSS, penzijní připojištění KP) bez omezení doby od poskytnutí
   )** Klient je povinen připsat měsíčně na svůj účet v KB takovou částku, aby zaplatil splátky všech úvěrů a půjček v KB, min. však 10 000 Kč a dále bude povinen provést alespoň 3 odchozí transakce

   zdroj: Komerční banka, a.s.

   Komerční banka newzpět nahoru


   Americká hypotéka Komerční banky - Úvěr Garant s novou max. výší - Březen 2011

   rádi bychom Vás informovali, že od dnešního dne poskytuje Komerční banka úvěr Garant /tzv. "Americkou hypotéku"/ až do výše 10 000 000 Kč.

   Garant je neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí, který poskytujeme se splatností až na 20 let. Čerpání je umožněno již na návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí přímo na běžný účet klienta. Nově je možné část úvěru Garant čerpat účelově na konsolidaci závazků v jiných peněžních ústavech či splátkových společností. Úvěr Garant je možné splatit kdykoliv bez sankce.

   zdroj: Komerční banka, a.s.

   Komerční banka newzpět nahoru


   Komerční banka - Novinky a připomenutí změn - Únor 2011

   • Zvýhodněná hypotéka na refinancování
    Úvěry ze stavebního spoření, a to překlenovací i přidělené, lze refinancovat pouze na základě doložených příjmů.
    Nadále platí, že poskytnutí hypoték na refinancování je pro klienty zcela ZDARMA.

   • Úvěr Garant
    Úvěr Garant (tzv. "americká hypotéka") lze použít nově i na konsolidaci nepodnikatelských úvěrových produktů u jiných peněžních ústavů či splátkových společností. Úvěry u KB je možné konsolidovat pouze výjimečně ve zvláště odůvodnitelných případech.

   • Hypotéka 2 v 1
    Komerční banka nadále poskytuje Hypotéku 2 v 1, která umožňuje klientům čerpat část úvěru neúčelově, tzn. mohou tyto prostředky použít na cokoliv.

   • Jarní kampaň
    Připomenutí jarní kampaně, v rámci které je zpracování hypotečního úvěru ZDARMA pro hypoteční úvěry s 3-letou a delší fixací úrokové sazby, při podání žádosti od 14.2. do 13.3.2011 a uzavření smlouvy do 30.4.2011.

   zdroj: Komerční banka, a.s.

   Komerční banka newzpět nahoru


   Komerční banka - Zpracování hypotéky ZDARMA - Únor 2011

   Komerční banka informuje o marketingové kampani, kterou připravila na letošní jaro.

   Akční nabídka: ZDARMA zpracování hypotečního úvěru

   Podmínky pro opuštění poplatku:

   • fixace úrokové sazby 3 a více let
   • podání zádosti o hypotéku od 14.2.2011 do 13.3.2011 (včetně)
   • a zároveň uzavření úvěrové smlouvy do 30.4.2011 (včetně)

   zdroj: Komerční banka, a.s.

   Komerční banka newzpět nahoru


   Americká hypotéka komerční banky - Úvěr Garant - Leden 2011

   Komerční banka informuje o úpravě produktu - úvěr GARANT. Jedná se o neúčelový úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti (tzv. "americká hypotéka"), který je možné sjednat až do výše 4 mil. Kč a současně max. do 70% hodnoty zastavené nemovitosti. Garant je možné poskytnout s maximální splatností 20 let, klient může úvěr splatit kdykoliv bez sankce.

   Nově je možné úvěr Garant

   • použít i na konsolidaci jiných závazků /spotřebitelské úvěry, kreditní karty apod./, a to u KB i jiných peněžních ústavů s těmito pravidly:

   » část úvěru určená ke konsolidaci může být maximálně 80% z celkové výše úvěru -> čerpání úvěru na účet věřitele
   » minimálně 20% musí být čerpáno neúčelově -> čerpání na běžný účet klienta

   • čerpat na základě návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí
   Doba splatnosti 1 rok 2 roky 3 roky 5 let 6 let
   Sazba od 4,79% 5,10% 5,50% 5,68% 5,84%
   Doba splatnosti 7 let 8 let 9 let 10 let 11 let
   Sazba od 6,01% 6,17% 6,35% 6,52% 7,00%
   Doba splatnosti 12 let 13 let 14 let 15 let 16 let 17 let
   Sazba od 7,16% 7,29% 7,40% 7,50% 7,58% 7,65%
   Doba splatnosti 18 let 19 let 20 let
   Sazba od 7,71% 7,76% 7,80%

   zdroj: Komerční banka, a.s.

   Komerční banka newzpět nahoru


   Komerční banka: Úrokové sazby hypoték - Leden 2011

   Od 19.1.2011 dochází ke změně Nabídkové úrokové sazby pro hypotéky.

   Nabídková úroková sazba platná od 19.1.2011

   Typ hypotéky / Fixace 1 2 3 4 5 6
   KLASIK 4,95% 4,95% 4,69% 4,69% 4,69% 4,95%
   PLUS 5,45% 5,45% 5,19% 5,19% 5,19% 5,45%
   Typ hypotéky / Fixace 7 8 9 10 15
   KLASIK 5,05% 5,15% 5,25% 5,35% 5,55%
   PLUS 5,55% 5,65% 5,75% 5,85% 6,05%

   Nabídkovou úrokovou sazbu je možné dále snižovat na základě splnění níže uvedených parametrů:

   » snížení úrokové sazby na základě objemu úvěru (platí pro HU Klasik i HU Plus):

   • 0 - 999 999 Kč - žádné snížení sazby
   • 1 mil. - 1 999 999 Kč - 0,05%
   • 2 mil. - 2 999 999 Kč - 0,1%
   • 3 mil. - 3 999 999 Kč - 0,2%
   • 4 mil. a více - 0,3%

   » snížení úrokové sazby v případě, že se jedná o klienta KB)* - 0,1%
   » snížení úrokové sazby v případě, že se jedná o HU Klasik do 70% LTV - 0,1%
   » snížení úrokové sazby v případě, že se jedná o HU Plus do 95% LTV a a současně klient investuje minimálně 15% vlastních prostředků - 0,4%

   Nabídkovou úrokovou sazbu je nutné navýšit v případě, že klient nesplní podmínku:

   • domicilace)** + 0,3%
   • životní pojištění)/*** + 0,1%

   )* Klientem KB rozumíme klienta, který má min. 6 měsíců aktivní účet v KB nebo jiný libovolný produkt ostatních členů skupiny KB (např. stavební spoření MPSS, penzijní připojištění KP) bez omezení doby od poskytnutí

   )** Klient je povinen připsat měsíčně na svůj účet v KB takovou částku, aby zaplatil splátky všech úvěrů a půjček v KB, min. však 10 000 Kč a dále bude povinen provést alespoň 3 odchozí transkace

   zdroj: Komerční banka, a.s.

   Komerční banka newzpět nahoru


   Komerční banka - Aktualiy 2010


   Komerční banka newzpět nahoru


   Komerční banka - Aktualiy 2009

   • 24.8.2009 Komerční banka - Hypotéka Klasik s úrokovou sazbou od 5,29%
   Komerční banka newzpět nahoru

  Propočty našeho hypotečního poradce

  Máte dotaz? Napište nám!