English Italiano

 

Hypoteční banka

Veškeré informace o hypotékách Hypoteční banky jsou aktualizovány k 03/2013


Hypoteční banka - Aktuality 2012 2011 2010 2009

>> Hypoteční banka - Podpora hypoték 01.2012


Propočty našeho hypotečního poradce


Hypoteční banka new


Hypoteční banka - Základní informace

Hypoteční banka je moderní, vstřícná a stabilní banka zaměřená na poskytování hypotečních produktů v oblasti financování nemovitostí určených k bydlení. Díky své specializaci přistupujeme ke klientům individuálně, nabízíme jim řešení šité na míru a poskytujeme profesionální poradenství.

Vznikla 10.ledna 1991 a původně působila jako univerzitní obchodní banka regionálního charakteru. V září 1995 získala oprávnění hypotečních zástavních listů a stala se tak první bankou specializovanou na hypoteční úvěry v České republice. V červnu roku 2000 se majoritním vlastníkem stala Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB). Tímto krokem přšla do finanční skupiny ČSOB.

Naši obchodní síť tvoří 26 poboček, poradenská místa a široká síť externích hypotečních poradců po cele České republice.

zdroj: Hypoteční banka, a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

Hypoteční banka new zpět nahoru


Hypoteční banka - Hypoteční úvěr

Výše hypotečního úvěru:

 • minimální výše je Kč 300.000,-
 • maximální výše hypotečního úvěru je 70 % hodnoty nemovitosti popř. nemovitostí stanovené bankou maximální výše je dána hodnotou zastavené nemovitosti stanovené bankou, výší hodnoty investic do nemovitosti a schopností klienta splácet.

Délka hypotečního úvěru:

 • splatnost úvěru je od 5 do 40 let. Splatnost se počítá od data zahájení splácení jistiny

Úroková sazba dle výběru klienta:

 • pevná na období 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 a 30 let
 • roční úroková sazba P plus

Čerpání hypotečního úvěru:

 • jednorázové- do 6 měsíců od data schválení hypotéky
 • postupné - do 24 měsíců od data schválení hypotéky

Služby k hypotečnímu úvěru:
Jedná se o prohlášení banky, kterým na základě údajů získaných od klienta banka informuje třetí osoby (realitní kanceláře, stavební firmy apod.) o možné výši hypotečního úvěru pro jeho držitele. Platnost Hypotečního příslibu je stanovena na 3 měsíce.

Hypotéka bez poplatku
V případě služby Bez poplatku, jsou standardní poplatky vybírány formou navýšení úrokové sazby. Běžná úroková sazba odpovídající pro zvolený produkt je v případě služby Hypotéka bez poplatku navýšená o odchylku, která odráží poplatky za konkrétní úvěrový obchod. Vypočtená odchylka sazby zůstává ve stejné výši po celou dobu splácení úvěru. Při přecenění sazby se odchylka nemění a přičítá se k aktuální úrokové sazbě.
Poplatky, které jsou v odchylce zahrnuty vždy:

 • poplatek za zpracování Úvěru
 • potvrzení o výši úroků
 • poplatek za vedení a správu Úvěru
 • za pohyb na BHÚ
 • za výpis

Doplňková část
Volbou této služby získává klient možnost navýšit si běžný hypoteční účelový úvěr o určitou část, která bude převedena na jím sdělený účet. Tuto část se klient zavazuje využít účelově dle ustanovení uvedeného v úvěrové smlouvě. Získá tak prostředky na financování neočekávaných výdajů spojených s investičním záměrem nebo na financování jiné účelové investice, vyjma zpětného proplacení prostředků. Maximálně lze takto využít 20 % z objemu úvěru.

Progresivní splácení
Úvěr je splácen formou pravidelných měsíčních splátek, které jsou konstruovány progresivně, tj. klientovi se po dobu splácení úvěru objem splátky zvyšuje. Přibližně první polovinu doby splatnosti úvěru je progresivní splátka úvěru nižší v porovnání s anuitní splátkou a přibližně druhou polovinu doby splatnosti je progresivní splátka vyšší než anuitní splátka.

Degresivní splácení
Úvěr je splácen formou pravidelných měsíčních splátek, které jsou konstruovány degresivně, tj. klientovi se po dobu splácení úvěru výše splátky snižuje. Přibližně první polovinu doby splatnosti úvěru je degresivní splátka úvěru vyšší v porovnání s anuitní splátkou a přibližně druhou polovinu doby splatnosti je degresivní splátka nižší než anuitní splátka.

Hypotéka bez příjmu
Služba Bez příjmu je určena vhodným klientům tzn. bonitním klientům, podnikatelům atd. Není prioritně určena pro klienty pouze s příjmem ze závislé činnosti a nelze ji nabízet klientům z důvodu zkušební doby v zaměstnání. Maximální výše je 5 000 000 Kč a současně maximálně 50 % zástavní hodnoty nemovitosti.

Hypoteční úvěr 85
Služba Hypoteční úvěr 85 je určena pro úvěry ve výši nad 70% ZH, max. však do 85% ZH zastavované nemovitosti.

Hypoteční úvěr 100
Služba Hypoteční úvěr 100 je určena pro úvěry ve výši nad 85% ZH, max. však do 100% ZH zastavované nemovitosti. Povinné úvěrové nebo životní pojištění na 100% úvěru.

Hypotéka na pronájem
Služba Hypotéka na pronájem je určena pro úvěry maximálně do 85 % ZHN. Při doložení příjmů z pronájmu je povinné přesměrování nájemného na BHÚ nebo jiný účet, ze kterého je inkasována splátka úvěru (pokud je nájemné vyšší než spátka úvěru vč. příslušenství, pak min. ve výši této splátky úvěru vč. příslušenství). Splatnost úvěru je 5 až max. 25 let.

Mimořádná splátka 10%
Služba Mimořádná splátka 10% umoţňuje klientům jednou ročně učinit jednu mimořádnou splátku do výše max. 10% z aktuálního zůstatku jistiny úvěru mimo datum změny úrokové sazby bez sankční pokuty za předčasné splacení.

Úrokové sazby (platné od 4.3.2013)

Služba/Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let 15 let
Hypoteční úvěr 4,19% 2,99% 2,99% 4,49% 4,59%
Hypoteční úvěr 85% 4,39% 3,19% 3,19% 4,69% 4,79%
Hypoteční úvěr 100% 5,39% 4,19% 4,19% 5,69% 5,79%
Hypotéka bez příjmu / 4,49% 4,49% 5,99% 6,09%
Hypotéka na pronájem 4,49% 3,29% 3,29% 4,79% 4,89%

zdroj: Hypoteční banka, a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

Hypoteční banka new zpět nahoru


Hypoteční banka - Americká hypotéka

Výše hypotečního úvěru:

 • minimální výše je Kč 200 000 Kč
 • maximální výše je Kč. 5 000 000 Kč. Součet všech poskytnutých neúčelových úvěru (počítá se aktuální stav) nesmí překročit povolenou výši. Dále je daná hodnotou zastavené nemovitosti stanovené bankou a schopností klienta úvěr splácet
 • Vždy musí být splněna podmínka, že maximální výše hypotečního úvěru je 70% hodnoty nemovitosti

Délka hypotečního úvěru:

 • splatnost úvěru je od 3 do 20 let. Splatnost se počítá od data zahájení splácení jistiny

Úroková sazba:

 • pevná na období 1, 3 nebo 5 let
 • roční úroková sazba P plus

Čerpání hypotečního úvěru

 • jednorázové - provádí se zásadně bezhotovostně, ihned po splnění podmínek klientem na jím určený účet resp. jeho BÚ, a to maximálně do 6 měsíců od data schválení úvěru. V rámci čerpání je možné uhradit i poplatek za zpracování úvěru.

Úrokové sazby (platné od 4.3.2013)

Produkt/Fixace 1 rok 3 roky 5 let
Americká hypotéka 7,64% 7,44% 7,34%

zdroj: Hypoteční banka, a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

Hypoteční banka new zpět nahoru


Hypoteční banka - Předhypoteční úvěr

Předhypoteční úvěr slouží k financování obchodních případů, které jsou obecně financovatelné hypotečním úvěrem, ale dočasně není možné vložit na nemovitost zástavní právo (v okamžiku čerpání není možné mít zastavenou nemovitost resp. podán návrh na vklad zástavního práva). V takových případech může být investiční záměr financován předhypotečním úvěrem, který bude splacen následně hypotečním úvěrem – účelem hypotéky je splacení existujícího úvěru na bydlení. Požadavky na žadatele, objekt úvěru a předmět zajištění jsou shodné s požadavky na klasický hypoteční úvěr, tj. celý obchodní případ musí být financovatelný hypotečním úvěrem.
Klient vždy uzavírá současně smlouvu o  Předhypotečím i Hypotečním úvěru, jehož účelem vždy bude, mimo jiné, refinancování předhypotečního. Vždy musí existovat ocenění nemovitosti, která bude předmětem zástavy.

Délka předhypotečního úvěru

 • splatnost úvěru je vždy 1 rok, Splatnost se počítá od data schválení

Úroková sazby (platné od 4.3.2013)

Produkt/Fixace 1 rok
Předhypoteční úvěr 8,49%

zdroj: Hypoteční banka, a.s.

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

Hypoteční banka new zpět nahoru


Hypoteční banka - Aktuality 2012

Podpora hypoték 01.2012

Pro hypotéky s LTV do 70% je snížen poplatek za zpracování úvěru na paušální částku 2 900 Kč. Týká se hypoték s délkou fixace na 3 roky a 5 let.

Platnost akce : 2. - 31. ledna 2012

zdroj: Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka new zpět nahoru


Hypoteční banka - Aktuality 2011

Hypoteční banka new zpět nahoru


Hypoteční banka - Aktuality 2010

Hypoteční banka new zpět nahoru


Hypoteční banka - Aktuality 2009

Hypoteční banka new zpět nahoru


Propočty našeho hypotečního poradce

Máte dotaz? Napište nám! Poradce on-lineMy statusSkype

Hypoteční banka new zpět nahoru